تلفن تماس:
09129317464 - 09129317972
پست الکترونیک:
info@mahanit.ir

لیست اخبار

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 21 الی 24 مرداد

شرکت مهانیت با بیش از پانزده سال تلاش و محاسبه و اجرای بهینه سقف مهانیت در سراسر کشور....

چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

دیرخانه دایمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان...

پذیرش نمایندگی فعال در سراسر کشور

پذیرش نمایندگی فعال در سراسر کشور توسط شرکت مهانیت

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان...

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان همدان

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان...

سمینار تخصصی بررسی فناوری های نوین تبریز

سمینار تخصصی بررسی فناوری های نوین در سقف های موجود و مزایای سقف وافل ...