آدرس: تهران، خیابان میردادماد، خیابان البرز، خیابان قبادیان شرقی، پلاک 2، طبقه 2، واحد 5
تلفن تماس:
02126323376
پست الکترونیک:
info@mahanit.ir

شیوه نامه و توصیه های فنی اجرای سقف مهانیت

برای داشتن یك سقف نمایان و فنی باید موارد ذیل رعایت گردد .

مبنای اصلی ، اصول اولیه زیر سازی و اجرای سقف های تیرچه و بلوك طبق نشریه94 می باشد :

1- زیر سازی با تخته ودو تراش بصورتی كه تخته ها در جهت تیرچه ها قرار گیرند و دوتراش ها بر آنها عمود شوند.

2- زیر سازی با تخته و لوله یا قوطی و پروفیل بصورتی كه تخته ها در جهت تیرچه ها قرار گیرند و لوله ها یا پروفیل ها بر آنها عمود شوند .

3- آغشته شدن سطح قالب ها قبل از نصب شبكه میلگرد حرارتی با روغن مخصوص قالب و عدم استفاده از روغن سوخته.

4- استفاده از نوار خطر پلاستیكی یا چسب 5 سانتی متری جهت درزگیری بین قالبها در محل تیرچه ها ، ژوئن عمود بر تیرچه ها و محل رسیدن قالب به تیرها.

5- در صورت ایجاد فاصله بین قالبها جهت افزایش عرض جان تیرچه و حذف تیرچه دوبل می بایست از پوششهایی مانند ورقهای كارتن پلاست، ‍ فیبر ، ِتخته سه لایی یا نوارهای لاستیكی منجید دار ( نخ دار) استفاده شود .

6- با توجه به اینكه تیرچه بصورت درجا اجرا خواهد شد فواصل وتعداد جك ها باید مانند سقف های تیرچه و بلوك متناسب با طول دهانه 5⁄1 تا 2 متر باشد .

7- در محل اتصال قالب به تیرها باید برای جلوگیری از لغزش و حركت قالبها حین بتن ریزی، قالب در این محلها با میخ یا سیم آرماتور بندی یا میلگرد پرت نگه داشته شود .

8- پس از ویبره كردن پلها برای تیرچه های بیش از cm 10 نیز از ویبره مناسب استفاده شده و برای تیرچه با عرض كم از لرزاندن بتن تیرچه با تخته ماله استفاده شود.

9- بستن لبه قالب ها به همدیگر در محل پیچ ها به وسیله سیم آرماتوربندی الزامی است.

10- در صورت استفاده از پمپ هوایی جهت بتن ریزی مانند سقف های تیرچه و بلوك، ِتخلیه بتن بر روی پلها انجام شود نه تیرچه ها.

11- محل اتصال قالب به تیرها باید به گونه ای باشد كه قالب پس از بتن ریزی براحتی جدا شود كه معمولا در این محلها از تخته یا یونولیت نیز استفاده می شود و مانند قالبهای فلزی یا سایر قالبها از داخل شدن سر قالبها داخل بتن پل جلوگیری شود .

12- اتصال قالبها به یكدیگر در محل پیچ ها باید طوری باشد كه هیچ گونه درزی در محل اتصال نباشد تا باعث نفوذ شیره بتن از آن محل و سخت باز شدن قالب گردد در صورت وجود درز با چسب یا خمیر عایق بندی پر شود .

13- از نفوذ بتن پلها به داخل لبه زیر قالبها خود داری شود ترجیحا ترازبالای لبه قالب ها همتراز لبه بالای قالبهای آویز كنار پلها شود .

14- در صورت افزایش ارتفاع سقف ها و طول جكها و شمع های زیر می بایست ازاتصالات مناسب در كمر كش و جكها استفاده شود و در ترازهای بالاتر سایر سقف ها از داربست مناسب یا سازه های قابل مونتاژ استفاده گردد .

15- جهت افزایش سرعت و كیفیت و كاهش هزینه ها طبق نظر مشاور می توان موارد ذیل را انجام داد :

- استفاده ازتیرچه درجا بصورت میلگرد گذاری بدون خر پا یا خر پای بدون بتن پاشنه .

- به جای استفاده ازكلاف mm 6حرارتی می توان از شبكه میلگرد جوش شده نمره mm5⁄4 تا mm6 با چشمه

- های حد اكثرcm 25×25استفاده نمود .كه این امر باعث میشود فاصله مناسب بین قالبها و میلگرد حرارتی ایجاد شود .

در حال حاضر ویدئو برای این پروژه وارد نشده است.