آدرس: تهران، خیابان میردادماد، خیابان البرز، خیابان قبادیان شرقی، پلاک 2، طبقه 2، واحد 5
تلفن تماس:
02126323376
پست الکترونیک:
info@mahanit.ir

مهندسین مشاور گنو

زمینه فعالیت:

- برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر کارهای ساختمانی ...

زمینه فعالیت:

- برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر کارهای ساختمانی.

- برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر تاسیسات زیربنایی شهری.

- برنامه ریزی منطقه ای و تهیه طرج های جتامع و تفضیلی.

- مطالعات توجیهی، اقتصلدی و امکان سنجی.

- طرح و ساخت.

- مدیریت پروژه.

www.gueno-int.com

در حال حاضر ویدئو برای این پروژه وارد نشده است.