آدرس: تهران، خیابان میردادماد، خیابان البرز، خیابان قبادیان شرقی، پلاک 2، طبقه 2، واحد 5
تلفن تماس:
02126323376
پست الکترونیک:
info@mahanit.ir

چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

دیرخانه دایمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان...

1395/11/19

فن آوری های نوین صنعت ساختمان توسعه پایدار و فن آوری های ساختمانی

دبیرخانه دایمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

ایران- مشهد - سالن صبا

24 تا 25 بهمن 1395 (همایش)

24 تا 25 بهمن 1395 (نمایشگاه)

در حال حاضر ویدئو برای این پروژه وارد نشده است.